Voditelj Middle Office

Dragana Resan

Dragana se pridružila Prosperusu 2012. godine i zadužena je za praćenje usklađenosti s relevantnim propisima te za upravljanja rizicima.

Odgovorna je za ispunjavanje složenih regulatornih zahtjeva Direktive o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD).

Stekla je više od 20 godina iskustva u industriji investicijskih fondova te posjeduje opsežno znanje o regulatornom okviru, računovodstvu, financijskom izvješćivanju, AML-u itd.

Prije nego što se pridružila Prosperusu, bila je članica uprave ICF Investa, vodećeg hrvatskog društva za upravljanje investicijskim fondovima gdje je bila odgovorna za Back Office i Middle Office.

Dragana je predsjednica Grupacije alternativnih investicijskih fondova pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Posjeduje ZSE brokerski certifikat, certifikat ovlaštenog internog revizora (specijalist za banke i financijske institucije) Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika te međunarodni certifikat usklađenosti (Foundation Level) škole House of Training, ATTF Luxembourg.

Dragana ima obrazovnu pozadinu koja je vodeća u industriji uključujući i titulu magistre znanosti iz područja upravljanja rizicima u industriji investicijskih fondova stečenoj na  Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je završila i preddiplomski studij Financija i ekonomije.