Voditelj ureda

Ivana Jurina

Ivana se Prosperusu pridružila 2018. godine kao članica tima na projektu Hoteli Korčula. Glavni zadaci bili su obavljanje uredsko-administrativnih poslova i vođenje poslovne dokumentacije te pružanje sveobuhvatne administrativne podrške Upravi.

U Prosperusu, Ivana je članica tima odjela za poslovnu podršku gdje organizira, koordinira i nadzire pripremu i provedbu dnevnog rasporeda sastanaka te obavlja sve administrativne i tehničke poslove vezane uz svakodnevno poslovanje ureda.

Prije dolaska u Prosperus, Ivana je stekla 10 godina iskustva u telekomunikacijskom sektoru (Hrvatski Telekom, Metronet i A1).